август 2021

Призив за по-добро многообразие на работното място

  • от

Половото многообразие в опаковъчната промишленост, както и нуждата от овластяване в тази сфера, бяха в сърцето на дискусиите по време на Форума за жени в опаковъчната промишленост през 2021 год.