септември 2021

Как да преминем успешно от осъзнаване към действия при многообразието и приобщаването на работното място

  • от

Натали Лихтигфелд, бяла жена с еврейски произход от Южна Африка, е била изложена на различни култури, хора и религии през целия си живот.