ноември 2021

Разнообразието и приобщаването на работното място

  • от

Когато мислим за многообразие и приобщаване днес, можем бързо да превърнем дискусията в дискусия за расата и пола. Разнообразието обаче се отнася до всички видове индивидуални и групови различия, които често се пренебрегват или разбират погрешно, когато ограничаваме въпроса до расата или пола.