декември 2021

Защо космическата индустрия се затруднява с многообразието, равенството и приобщаването на работното място?

  • от

Инициативите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) трансформират съвременната култура на работното място, за да отразява по-точно реалността на работната сила. Това не е лесен преход за днешните динамични, високотехнологични глобални индустрии, особено заедно с въздействието на COVID-19 върху бизнес операциите.