февруари 2022

Разликата в многообразието в Европа може да бъде преодоляна само чрез адекватни данни

  • от

Когато става въпрос за етническо и полово небинарно многообразие, Европа има огромен проблем: данните не съществуват.
В сферата на стартъпите по-голямата част от данните за многообразието се отнасят до половото разнообразие, най-вече бинарното.

Европейски месец на многообразието

  • от

През месец май в целия ЕС ще се отбележи Европейският месец на многообразието. Призоваваме компаниите и организациите в цяла Европа да обединят усилията си с нас, Европейската комисия, за да привлекат вниманието към значението на многообразието и приобщаването на работното място и в обществото, като организират събития и дейности през целия май.