април 2022

По-големият напредък в областта на многообразието и приобщаването е от съществено значение за възстановяването на продуктивни и устойчиви работни места

  • от

Високите равнища на многообразие и приобщаване на работното място се свързват с по-висока производителност, иновации и благосъстояние на работната сила, но все още се прави твърде малко за тяхното насърчаване, особено сред малцинствените групи, което означава, че предприятията, работниците и обществата пропускат значителни потенциални ползи.