май 2022

Ще улеснят ли новите правила на ЕС наблюдението на многообразието?

  • от

Германското законодателство затруднява работодателите да събират информация за многообразието на работната си сила, но новата Директива на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта може да улесни това.

Управление на многообразието за малки предприятия

  • от

Многообразието е ключът към ангажираната и високопроизводителна работна сила. Тогава защо толкова много компании се борят с приобщаването? Научете как да постигнете реален напредък в управлението на многообразието.