август 2022

Как насърчаването на многообразието може да подпомогне организационния растеж

  • от

Многообразието продължава да бъде често срещана тема в разговорите между предприятията по света, но признаването на неговата важност вече не е най-големият фокус - сега на първо място в дневния ред трябва да бъде прилагането на действителна промяна.