септември 2022

Придаване на значение на многообразието, равенството и приобщаването на работната сила в световен мащаб

  • от

Even though issues related to diversity, equity, and inclusion (DEI) have assumed a prominent position within multinational corporations, many companies might not be paying attention to the specific needs of global workers who are either based in their home countries or have become part of the global diaspora in Western countries.

Искате да подобрите многообразието и включването? Инвестирайте в дистанционна работа

  • от

Доказаните ползи от многообразието на работната сила са ясни: многообразните организации са по-иновативни, вземат по-добри решения и превъзхождат конкурентите си. През последните няколко години компаниите по целия свят въведоха или засилиха политиките, предназначени да подобрят многообразието в тях.