октомври 2022

Какво наистина означава многообразието на работното място?

  • от

Многообразието е по-важно от всякога в днешната култура и на глобалното работно място.
То не означава само да виждате хора, които изглеждат различно едни от други, но и да разбирате стойността на разнообразния произход и опит в работната среда.

Фокусът върху многообразието дава положителни резултати в работната сила; 25% увеличение на временните работни места за жени, се посочва в доклада на Spectrum Talent Management

  • от

Spectrum Talent Management, универсално решение за глобално и локално управление на човешкия талант, наскоро публикува доклад, в който се подчертава положителната нагласа на корпорациите към наемането на жени на временни позиции. Около 20 % от жените се наемат на временни работни места и се очаква този процент да се увеличи, като се има предвид повишеното търсене на служители по време на празничния сезон, което е с около 50 % по-високо в сравнение с миналата година.