ноември 2022

Насърчаване на разнообразието на работното място: Прозрения и съвети от съвременни лидери

  • от

Наличието на цялостна стратегия за многообразие, равенство и приобщаване (DEI) е крайъгълен камък на бизнес успеха, особено когато компаниите продължават да се сблъскват с нови предизвикателства. Тъй като компаниите се стремят да формализират усилията си в областта на DEI, как можете да гарантирате, че преминавате от добри намерения към реални действия и въздействие?

Стартъп с изкуствен интелект повишава многообразието на работното място в Nike, Walmart, Adidas

  • от

Алгоритъмът автоматично намира възможности за работа за "сребърните медалисти" от малцинствата
Хиляди хора от слабо представени малцинства намират работа благодарение на автоматизирана система с изкуствен интелект.