декември 2022

Онлайн кръгла маса по въпросите на расизма в рамките на Платформата на ЕС за хартите за многообразие

  • от

Платформата на ЕС за харти на многообразието организира онлайн кръгла маса "Да поговорим за расизма - Планът за действие на ЕС срещу расизма и неговото въздействие" на 29 ноември 2021 г.

Започва конкурсът „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ 2023 г.

  • от

Хартата на многообразието в България* съобщава, че градовете и регионите в България могат да се включат в новото издание на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.