януари 2023

Как работните места могат да насърчават различните личности, ценности и нагласи

  • от

Ако работите в организация, която вярва, че многообразието може да повиши организационните резултати и благосъстоянието на служителите, имаме една тайна, която искаме да споделим с вас: въпреки това, което обикновено се твърди за многообразието, много малко организации действително са постигнали ползи чрез настоящите подходи към многообразието.

Не става дума само за пол или етническа принадлежност: "Сляпото петно" в програмите за многообразие възпрепятства равенството

Политиките за многообразие, приобщаване и равнопоставеност вече са широко одобрени в австралийските организации. Но не всички различия са еднакви. Нашето проучване показва, че докато програмите за жени и някои расови малцинства се приемат, други различия са изключени.