февруари 2023

Как да насърчавате многообразието, равенството и приобщаването на работното място

  • от

Много е писано и говорено за необходимостта от по-голямо многообразие и приобщаване на работното място. Отдавна се знае, че по-същественият баланс между половете, расите и етносите в работната среда води до по-добри резултати за организациите.

Как многообразието на дълбоко ниво подобрява морала и производителността на работното място

  • от

Многообразието на дълбоко ниво на работното място спомага за по-голямо удовлетворение от работата и по-високи финансови резултати. Научете повече за това как да постигнете по-дълбоки цели в областта на DEI в тази статия.

Стратегии за наемане за по-многообразно работно място

  • от

През последните години компаниите започнаха все повече да ценят многообразието на работното място. Предвид изследванията, които показват, че по-малко хомогенните екипи постигат по-добри резултати по отношение на ключови финансови показатели, наемането на служители е критичен процес за разнообразяване на екипите и внасяне на нови перспективи в културата на всяка компания.