Новини

3 начина да подобрим емпатията и многообразието на работното място

  • от

Нека направим един експеримент заедно: вземете тебешир и излезте на тротоара. Начертайте малка буква “п” на земята. Извикайте след това някой от семейството Ви и го помолете да застане от срещуположната страна на буквата “п”. Попитайте го коя буква вижда. 

Гледната точка безпогрешно определя нашата интерпретация на събитията. Нека да разгледаме една чудесна класическа реклама от вестник The Guardian. Какво показва тя? Виждаме всички парчета от пъзела. Главният герой първо изглежда като жертва, след това като злодей, а накрая като герой - в зависимост от гледната ни точка. Ние не осъзнаваме, че гледната ни точка е органичена, докато някой с друга перспектива не ни покаже другата страна на нещата.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)