Новини

4 начина да се справим с предизвикателствата на многообразието на работното място

  • от

4 начина да се справим с предизвикателствата на многообразието на работното място

12 май, 2020

Работното място в наши дни е изтъкано от множество аспекти и хора с разнообразни перспективи. По-голямата част от бизнес лидерите смятат, че многообразието в работната среда е положителен елемент, но все още наблюдаваме съществени разлики между това, което смятаме за вярно, и това, което виждаме на практика в технологичната индустрия. Многообразието не е утопичен идеал, който трябва да се изследва пасивно, а ключова част от всяко успешно и доходоносно начинание.

Многообразието на работното място е тенденция, която не се основава само на равенство между половете, расите и етническите принадлежности, но също включа и идеята за работа с хора от различни възрасти, с различен тип образование и различни умения, религиозни и политически нагласи, социално-икономически статус, сексуална ориентация и идентичност, социална култура, език, дори хора с различни типове увреждания и специални нужди.

Прочетете повече: на уебстраницата на CMS Wire (EN)