Новини

С уебинар за споделяне на добри корпоративни практики отбелязахме Европейския месец на многообразието 2022

  • от

Хартата на многообразието в Българияо в България представи проектите на компаниите, отличени в категория „Многообразиена работното място“ на Годишните награди за отговорен бизнес

10 май, 2022

Хартата на многообразието в България проведе за втора поредна година уебинар за добри корпоративни практики за многообразие, равенство и приобщаване на работното място. Събитието предостави платформа за обмяна на идеи и опит в контекста на новата категория „Многообразие на работното място“ на Годишните награди за отговорен бизнес и отбеляза Европейския месец на многообразието 2022 – празник на равнопоставеността, уважението и приобщаването на работното място и в цялото общество в страните от ЕС.

Официални гости бяха доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация, Левон Хампарцумян, председател на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), и Димитър Марков, директор на па Центъра за изследване на демокрация. на Центърав Б за изследване на демокрацията (ЦИД). Официални гости от страна на бизнеса бяхависши мениджъри в компаниите, отличени за успешните си политики на многообразие в Годишните награди за отговорен бизнес 2021– Хюлет Пакард Ентърпрайз, IBM и БГАсист.

Дискусията привлече представители на над 50 компании и организации – членове на БФБЛ, компании, вече подписали Хартата на многообразието, съмишленици от частния, публичния и неправителствения сектор с интерес към темата.

Като събитие на Хартата на многообразието в България– съвместна инициатива на БФБЛ и ЦИД за насърчаване на управлението на многообразието в работна среда, уебинарът бе част от Европейския месец на многообразието, който се отбелязва през май във всички 26 страни членки на ЕС под мотото „Изграждаме мостове“. Празникът популяризира важността на взаимното уважение и приемането на различията на работните места и в обществата в целия Европейски съюз. Уебинарът в България също имаше за цел да промотира постиженията на водещи компании и да стимулира и други представители на частния сектор да припознаят предимствата на многообразните екипи и приобщаващата работна среда.

При откриването Левон Хампарцумян, председател на БФБЛ, подчерта, че равнопоставеността между служителите независимо от техните различия е целенасочена политика на редица отговорни компании, с което те не само гарантират своето развитие и успех, а и допринасят за справедливо и цилизовано общество и един по-добър свят.

Димитър Марков, директор на правната програма на Центъра за изследване на демокрацията и модератор на дискусията, посочи, че в месеците след старта си през есента на 2020 г. Хартата продължава да привлича вниманието на частния сектор, броят на подписалите я компании расте, увеличава се и интересът към темата като цяло. Основна мисия на Хартата е да издирва и популяризира добри практики от България – най-добрият начин за насърчаване на многообразието на работното място е чрез обмен на практически опит, добави той.

Популяризирането на добрите корпоративни примери на национално ниво е и една от целите на Годишните награди за отговорен бизнес. След като в предходното издание на авторитетния конкурс за корпоративна отговорност и устойчивост БФБЛ въведе темата за многообразието на работното място чрез обявяването на специална награда, тази година многообразието бе включено като отделна, нова категория, която привлече 9 кандидатури. За престижното отличие се състезаваха както компании, подписали националната Харта на многообразието – Хюлет Пакард Ентърпрайз България, БГАсист, Каргил България и БАТ България, така и IBM България, Пейсейф, Транспрес, Нестле и Мусала Софт. Жури, съставено от експерти и членове на Консултативния съвет на Хартата, определи тримата победители, класирани съответно на първо, второ и трето място – Хюлет Пакард Ентърпрайз, IBM и БГАсист. Това бяха и компаниите, поканени да споделят своите постижения по време на уебинара в рамките на Европейския месец на многообразието.

Яна Кукуцкова от Европейската комисия в Брюксел не успя да присъства по здравословни причини, но акцентите от събитието ще бъдат споделени в ресурсния център на Европейската платформа на Хартите на многообразието. От създаването си българската Харта е член на тази международна мрежа, в която всички 26 страни членки на ЕС работят заедно, за да насърчават многообразието, равенството и толерантността както в частния сектор, така и в цялото общество.

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) и член на журито, определило победителите в категорията за многообразие, запозна присъстващите с дейността на институцията и проекта за национална стратегия за противодействие на дискриминацията на пазара на труда. КЗД е основният държавен орган, който упражнява мониторинг върху равенството и недискриминацията у нас и партньор на българската Харта на многообразието от самия й старт.  

Във втората, вече практическа част на уебинара, се включиха представители на компаниите, отличени в категорията „Многообразие на работното място“ на Годишните награди за отговорен бизнес 2021 – най-авторитетния бизнес конкурс за отговорност и устойчиво развитие, който се организира от БФБЛ.

Радослава Петкова, програмен мениджър в Хюлет Пакард Ентърпрайз България, представи програмата, с която компанията спечели първото място. „В Хюлет Пакард Ентърпрайз нашите служители въздействат реално върху нашия бизнес, света и средата, в която всички живеем. Насърчаваме култура, която е безусловно приобщаваща, и даваме възможност на нашите служители да допринасят със своите различни гледни точки, идеи и опит за една обща цел – да усъвършенстват начина, по който хората живеят и работят“, каза тя. Компанията реализира редица програми на глобално и локално ниво, които стимулират многообразието и насърчават среда на уважение и приобщаване на всички служители и повлияване на социалната среда. „Част от проектите, върху които работихме през изминалата година с ресурсовите групи в България, са HPE Bulgaria Abilities Talks, #BetterTogether, Epic Girls, Subtitling Heroes, Christmas Stars, Sunny Smiles, Celebrating PRIDE Month. Всички те бяха осъществени чрез нашите ресурсови групи, с отдадеността на множество служители в сътрудничество с нашите партньори от неправителствения сектор и с реално влияние върху поставените цели за развитие на ключовите за организацията и обществото ни теми: многообразие, равнопоставеност и приобщаване“, подчерта Радослава Петкова.

Виолета Караначева-Цветанова, ръководител връзки с университетите, многообразие и учене в IBM България, презентира програмата за многообразие, с която компанията завоюва второто място в конкурса. През 2021 година тя включва 5 основни теми – жените в ИТ, родителите в компанията, ЛГБТИ общността, хората с различни възможности и психично здраве. Те са и във фокуса на над 40 събития, проведени с помощта на редица партньорски организации и с огромния принос на служителите, които участват на доброволни начала. Академията за жени в ИТ RiseUp, замислена и реализирана успешно в България, ще бъде мултиплицирана в глобален мащаб, подчерта Виолета Караначева-Цветанова.

Третото място в категорията „Многообразие на работното място“ е за БГАсист, които бяха възпрепятствани да присъстват, но с техния проект „Различни и уникални“ за наемане на хора с увредено зрение може да се запознаете в архива на Наградите тук.

В последвалата дискусионна част на уебинара участниците имаха възможност да зададат конкретни практически въпроси към всеки от лекторите.

За Хартата на многообразието към Европейската комисия

 Съвместна инициатива на Центъра за изследване на демокрацията и Българския форум на бизнес лидерите с цел насърчаване управлението на многообразието в България. Хартата изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си. С подписването на Хартата членовете поемат публичен ангажимент да създадат и поддържат приобщаваща работна среда за своите служители. Защото многообразието е предимство! Още информация: www.diverse-bg.eu