Новини

Are Your D&I Efforts Helping Employees Feel Like They Belong?

  • от

Помагат ли наистина многообразието и приобщаването на служителите да се чувстват в свои води?

19 August, 2020

Многообразието носи много преимущества за организациите, но само по себе си то не е достатъчно. Една организация с многообразна работна сила не е задължително приобщаваща. Усилията за постигане на многообразие попадат под шапката на „Многообразие и приобщаване“ поради тази причина, но нови изследвания в предстоящия брой на Социално-психологическа и Личностна Наука (Social Psychological and Personality Science) показват, че приобщаването също може да се окаже недостатъчно, тъй като не винаги успешно води до усещане за принадлежност.

Служителите могат да се чувстват изолирани по множество причини, но при всеки един случай резултатите са сходни: това, което в академичната сфера наричат „личностна заплаха“ (identity threat). Дефинирана като всяка ситуация, в която е очевидно, че един човек е различен от останалите, тази личностна заплаха може да е както тривиална, така и доста по-притеснителна. Пример за това е мениджър, който разказва на служителите си с ниски доходи за предстоящите ѝ планове за пътуване в чужбина, или колега, който се изненадва, че чернокож служител не проявява стереотипно поведение.

Read more at: the website of HBR (EN)