Новини

България на 65-то място в класацията Global Gender Gap

Световният икономически форум публикува ежегодния доклад за равенство между половете - 2023 Global Gender Gap Report , в който България е класирана на 65-о място от 146 държави. България е и сред десетте държави с най-осезаем спад в сравнение с резултата от 2022 г., когато страната ни е заемала 42-ро място в света. 

 

Сравнение между 2022г. и 2023 г. на резултатите на България по основния индекс и под-индексите.

Представянето на България в под-индексите показва смесена картина. По отношение на икономическото участие и възможности страната се нарежда на 39-то място, което показва сравнително балансирано участие на жените в работната сила и в заемането на управленски позиции. По-конкретно, индексът "Икономическо участие и възможности" измерва степента на участие в общата работната сила, равенството в заплащането за подобен труд, представителството на половете в законодателната власт, висшите служители и управленски позиции, както и сред професионалните и техническите работници. България се нарежда на 63-то място в под-индекс "Образователни постижения", който сравнява показателите за степен на грамотност на жените и мъжете, както и записаните в начално, средно и висше образование.

Под-индексът "Здраве и оцеляване" поставя България на 23-то място, което говори за сравнително справедливи резултати между половете по здравни показатели като продължителност на живота. От друга страна, 98-ото място на България в под-индекса "Политическо овластяване" показва по-слабото представителство на жените на ръководни позиции в политиката. 

В Европа

Докладът за глобалното равенство между половете за 2023 г. категоризира 146-те държави в осем региона: Евразия и Централна Азия, Източна Азия и Тихоокеанския регион, Европа, Латинска Америка и Карибския басейн, Близкия изток и Северна Африка, Северна Америка, Южна Азия и Африка на юг от Сахара. На регионално ниво, България заема 26-то място сред общо 36 европейски държавиИсландия, Норвегия и Финландия са страните с най-добри резултати както в региона, така и в света,а една трета от всички европейски държави се класират в топ 20. Понастоящем Европа е на първо място по равенство между половете сред всички региони - 76,3%, и се очаква да постигне пълно равенство между половете след 67 години. 

DEI програми за преодоляване на различията между половете

Проучването на Световния икономически форум "Бъдещето на работните места през 2023 г." показва, че повече от две трети от анкетираните организации са въвели програма за многообразие, равенство и приобщаване (DEI). В доклада се подчертава, че програмите за DEI са един от пътищата за преодоляване на различията между половете на работното място и могат да включват наставничество, спонсорство, обучение по лидерство, специфични политики за лицата, полагащи грижи, или по-голяма гъвкавост на работните условия. Усилията в областта на DEI обаче се различават значително в зависимост от индустрията. Секторите, които са инвестирали най-много в насърчаването на по-приобщаваща работна сила, са неправителствените и членските организации (41,2 %) и веригата на доставките и транспорта (37,3 %). Секторите, които са инвестирали най-малко в цели и квоти за DEI, са образование и обучение (13%) и недвижими имоти (12,5%).