Новини

Призив за по-добро многообразие на работното място

  • от

Половото многообразие в опаковъчната промишленост, както и нуждата от овластяване в тази сфера, бяха в сърцето на дискусиите по време на Форума за жени в опаковъчната промишленост през 2021 год.

“Какво мога да поискам?”, “Какво мога да направя?” и “Какво мога да променя?” бяха трите въпроса, зададени на публиката от основния оратор на четвъртото събитие по време на Форума, Луиз Уейн.

Уейн, CEO на Националната асоциация на жените в оперативната промишленост, вдъхнови участниците във Форума да задават тези въпроси, осъзнавайки, че по-доброто полово многообразие на работното място доказано повишава икономическите резултати на всеки бизнес.

Прочетете повече на: уебстраницата на Food and Drink Business (EN)