Новини

Индустриалните лидери повеждат разпространението на практики за приобщаване във фирмите за туристически пътувания

  • от

Индустриалните лидери повеждат разпространението на практики за приобщаване във фирмите за туристически пътувания

12 март, 2020

Нова Бяла книга демонстрира, че липсата на ясни правила изолира жените от високите постове.

Жените представляват петдесет и четири процента от работещите в сферата на туризма на глобално ниво, в сравнение с общата икономика, където наброяват едва 39%. Много жени изпитват трудности при изкачването на стълбицата към старши постове и остават в по-ниските рангове на заетостта. В сферата на туризма общият процент на жените, заемащи изпълнителни постове в търговски, финансов или цялостен мениджмънт, е само 20.7%. И докато поредният Международен ден на жената бива отбелязан, пет водещи компании в сферата на туристическите пътувания представят начини за постигане на дългосрочни промени по линия на многообразието и приобщаването на работното място във всяка една организация.

Прочетете повече: на уебстраницата на Fintech Times (EN)