Новини

Възможно ли е дистанционната работа да подобри многообразието на работното място?

  • от

Възможно ли е дистанционната работа да подобри многообразието на работното място?

9 юли, 2020

Много родители предпочитат да живеят в кварталите с най-добрите училища. Те проучват резултати от тестове и така определят в кои райони и квартали децата им ще получат най-доброто образование.

Аз избрах да живея там, където училищата имат най-високи показатели за многообразие, тъй като осъзнавам ценността на многообразието в гледните точки и на това от малки децата да са въведени в среда с най-различни хора. Виждам и положителното влияние на този избор в децата си, които успешно завършиха университет и се реализират професионално. Те имат възможността да култивират у себе си по-обхватна перспектива, да са по-отворени към разнообразни идеи и да допринасят с нетипични гледни точки.

Многообразието има значение. Неотдавнашен доклад на McKinsey & Company подкрепя връзките между многообразието и финансовата производителност на компаниите, твърдейки че „многообразието при пола и етническата принадлежност са ясно свързани с рентабилността, но жените и малцинствата продължават да не участват наравно с останалите.“

Прочетете повече на: уебсайта на Fast Company (EN)