Възможно ли е дистанционната работа да подобри многообразието на работното място?

9 юли, 2020

Много родители предпочитат да живеят в кварталите с най-добрите училища. Те проучват резултати от тестове и така определят в кои райони и квартали децата им ще получат най-доброто образование.

Аз избрах да живея там, където училищата имат най-високи показатели за многообразие, тъй като осъзнавам ценността на многообразието в гледните точки и на това от малки децата да са въведени в среда с най-различни хора. Виждам и положителното влияние на този избор в децата си, които успешно завършиха университет и се реализират професионално. Те имат възможността да култивират у себе си по-обхватна перспектива, да са по-отворени към разнообразни идеи и да допринасят с нетипични гледни точки.

Многообразието има значение. Неотдавнашен доклад на McKinsey & Company подкрепя връзките между многообразието и финансовата производителност на компаниите, твърдейки че „многообразието при пола и етническата принадлежност са ясно свързани с рентабилността, но жените и малцинствата продължават да не участват наравно с останалите.“

Прочетете повече на: уебсайта на Fast Company (EN)

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook за последните развития в нашата дейност

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.