Новини

Как да създадем истинско многообразие на работното място

  • от

Дейвид е лидер в сферата на човешките ресурси и CEO на IQTalent Partners, Inc. – компания за набиране на таланти и наемане на персонал.

През лятото на 2020 год. расовите неравенства и несправедливости бяха изведени на преден план в съзнанието ни. Бяхме подтикнати да осъзнаем, че политиките и структурите, създадени с цел постигане на по-добри многообразие и расова равнопоставеност, не са допринесли за систематичната промяна, която продължаваме да търсим. Настоящото предизвикателство пред лидерите на организационно ниво се изразява в подобряването на многообразието и приобщаването чрез реални действия, които имат за крайна цел именно равнопоставеността сред всички групи хора.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)