Новини

Многообразието на работното място е ключът към повече иновации

  • от

Многообразието на работното място е ключът към повече иновации

7ми август 2019

Идеята, че многообразието на работната сила е трик за подобряване на корпоративната репутация или критерий за съответствие, е грешна. През 2018 Harvard Business Review публикува резултатите от проучване на 1700 компании в различни индустрии в осем държави (Австрия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Швейцария и САЩ). Изследването се концентрира над многообразието в мениджърските позиции по линия на шест фактора – пол, възраст, държава на произход, кариера, индустрия и образование.

Проучването заключи, че има „статистически значима връзка между многообразието и иновациите във всички включени държави“. Колкото по-многообразна е една организация, толкова по-силна е тази връзка, въпреки че има известна вариация в модела на многообразие и продуктивност в между различните култури. Очаквано, най-многообразните корпорации са и най-иновативни и най-доходни. Тези с май-високи резултати по шестте фактора са показали и 19% по-високи печалби от иновации и 9% по-добри граници на печалбите преди лихви и данъци. Проучването заключи, че различни аспекти на многообразие в съчетание са най-ползотворни за резултатността на иновациите.

Прочетете повече: на уебсайта europe.businesschief.com (EN)