Новини

Многообразие и приобщаване сред работната сила без физически офис

  • от

От години насам тек общността говори за „бъдещето на работата“ под формата на абстрактна и неясна концепция. Диалогът често се върти около това как работното място да се оптимизира, да стане по-ефективно и да допринася за по-добро взаимодействие между служителите. В много от тези разговори, от друга страна, започва да се издига идеята за приобщаване.

2020 год. принуди работните среда и практики да се променят изначално. Наблюдаваме повишаване на разпръсната работна сила без физически офис – работна сила, за която офисът не е центърът на дейността, заместен от множество други локации като собствения дом, друго офис пространство, кафене или комбинация от различни места.

Прочетете повече на: уебстраницата на Gulf Business (EN)