Новини

Започва конкурсът „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ 2023 г.

  • от

Призоваваме всички шампиони на разнообразието и приобщаването

Хартата на многообразието в България* съобщава, че градовете и регионите в България могат да се включат в новото издание на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.

Победителите в това второ издание на конкурса „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2024.г на церемония, чийто домакин ще бъде комисарят по въпросите на равнопоставеността в Европейската комисия Хелена Дали. Събитието ще събере на едно място политици, общински служители и представители на организации, работещи в областта на многообразието в цяла Европа, и ще отбележи началото на Европейския месец на многообразието

Конкурсът „Европейски столици на многообразието и приобщаването“ 2023 е вече отворен за участие и в него могат да се включат всички местни органи в ЕС, които изграждат по-справедливи общества чрез насърчаване на разнообразието и приобщаването по отношение на:

  • Пол
  • Расов или етнически произход
  • Религия или убеждения
  • Увреждане
  • Възраст
  • ЛГБТИК идентичност

Това означава, че всяко село, град или регион може да получи признанието, което заслужава, за изграждането на среда, позволяваща на всеки да се чувства в безопасност и да реализира своя потенциал.

Категории

Конкурсът има две основни категории:

  • Териториално-административни единици с население по-малко от 50 000 жители
  • Териториално-административни единици с население над 50 000 жители

Ще бъде връчена и специална награда за инициативите, насърчаващи равнопоставеността на ЛГБТИК. Може да подадете заявлението си на всеки официален език на ЕС.

Краен срок

Може да подадете заявлението си до 15 февруари 2023 г., 12:00 ч. Церемонията по награждаването ще се проведе на 27 април 2023 г.

Повече за правилата и процеса на кандидатстване.

Съюз на равенството/#EUDiversityCapitals

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ признава работата, извършена от градовете или регионите в Европа за насърчаване на приобщаването и създаване на общества без дискриминация.

Тя е отворена за кандидатстване за местните власти на всички териториално-административните единици и им дава шанс да покажат на света какво правят тези „столици на приобщаването“ за създаването на по-многообразни и по-приобщаващи пространства за своите граждани.

Кой може да кандидатства?

Конкурсът е отворен за териториално-административни единици, като напр. села, градове или региони в ЕС. Заявленията трябва да се подадат от официален представител.

Кандидатите ще бъдат помолени да предоставят описание на ключови инициативи, насърчаващи многообразието и приобщаването.

Инициативи, които разглеждат изчерпателно различни основания за дискриминация (по-специално пол, възраст, увреждане, етнически/расов произход, религия и сексуална ориентация/полова идентичност и изразяване на пола) и демонстрират интерсекционален подход, ще бъдат от огромна полза.

За повече подробности вж. Правила на конкурса