Новини

Кандидатствайте за награда „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2024 г.

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ признава работата, извършена от градовете или регионите в Европа за насърчаване на приобщаването и създаване на общества без дискриминация.

Тя е отворена за кандидатстване за местните власти на всички териториално-административните единици и им дава шанс да покажат на света какво правят тези „столици на приобщаването“ за създаването на по-многообразни и по-приобщаващи пространства за своите граждани.

Кой може да кандидатства?

Конкурсът е отворен за териториално-административни единици, вкл. села, градове или региони в ЕС Заявленията трябва да се подадат от официален представител.

Кандидатите ще бъдат помолени да предоставят описание на ключови инициативи, насърчаващи многообразието и приобщаването.

Инициативи, които разглеждат изчерпателно различни основания за дискриминация (по-специално пол, възраст, увреждане, етнически/расов произход, религия и сексуална ориентация/полова идентичност и изразяване на пола) и демонстрират интерсекционален подход, ще бъдат от огромна полза.

За повече подробности вж. Правила на конкурса

Категории

За изданието през 2024 г. наградата е разделена в две категории:

  •  за местни органи на териториално-административни единици с население по-малко от 50 000 жители; 
  •  с население над 50 000 жители

Със специалната награда ще бъдат отличени местните органи, които създават условия за безопасни градове и региони за жените в цялото им многообразие, като се борят с насилието срещу жени.

Как да кандидатствате?

  • Кандидатите трябва да си създадат профил и да кандидатстват, като попълнят и подадат онлайн формуляра за кандидатстване.
  • Моля, попълнете всички раздели на онлайн формуляра за кандидатстване и го подайте в срок до 15 февруари 2024 г., 12:00 ч. централноевропейско време.
  • Заявленията могат да бъдат попълнени на всеки един от официалните езици на ЕС. Те ще бъдат преведени на английски език с помощта на автоматичен преводач. Когато е възможно, кандидатите се насърчават да представят своите проектни предложения на английски език, за да се улесни тяхната обработка.
  • Кандидатите могат също да качат или да предоставят връзка към презентация на Power Point от 10 слайда, за да илюстрират своята кандидатура.
  • Кандидатите трябва да приложат Клетвена декларация (Приложение III) ), подписана от кмета или от най-високопоставения представител, упълномощен от националното законодателство да представлява законно селото/града/региона.

Вижте Ръководните насоки за подробности относно процеса на кандидатстване.

График на конкурса

Откриване на процеса на кандидатстване 

6 декември 2023 г.

Закриване на процеса на кандидатстване 

15 февруари 2024 г., 12:00 централноевропейско време

Оценяване от независими експерти 

февруари/март 2024 г.

Оценяване от европейски журита (общ конкурс и специална награда за местните органи, които създават условия за безопасни градове и региони за жените в цялото им многообразие, като решават проблема с насилието срещу жени)

март/април 2024 г.

Информация за кандидатите 

април 2024 г.

Церемония по връчване на наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2024 г.

25 април 2024 г.

За допълнителна информация за наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ посетете официалния уебсайт: www.eudiversity2024.eu или се свържете с Хартата на многообразието в България на diverse@online.bg.