Европейски харти

ЕВРОПЕЙСКИ ХАРТИ

Хартите за многообразие поощряват организациите (НПО, обществени институции и частни компании) да създават и прилагат политики, свързани с многообразието и приемствеността. Подписвайки Хартата, организацията доброволно поема отговорността да насърчава равенството на възможностите на работното място. Като страна към Хартата, организацията получава достъп до широка мрежа контакти, до публикации и помощни средства за мониторинг, оценяване и поставяне на цели на политиките. България е 25-ата страна член на ЕС, въвела своя Харта за многообразието. 

The interactive map below will take you to the websites of the operating Diversity Charters across the EU.

През 2010 г. Европейската Комисия инициира и финансира създаването на Платформата на Хартите за многообразието в ЕС. Платформата предлага форум, на който създателите на съществуващите Харти могат да обменят опит и добри практики.

Линкове към Европейски харти за многообразие:

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook и LinkedIn за последните развития в нашата дейност.

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.