Новини

Европейски месец на многообразието 2021

  • от

„Нека всички да заемем по-категорична позиция към многообразието и да действаме в тази насока. Нека покажем ангажираността си към равнопоставеността и през месец май 2021 год. да отбележим Европейския месец на многообразието заедно. С по-многообразна работна среда можем да създадем по-справедлива и равна Европа за всички.“ Хелена Дали, Комисар на ЕС за равнопоставеността

Приканваме всички организации в Европа, независимо от това дали са страни в Харти за многообразието или не, да заемат категорична позиция към многообразието и да предприемат действия в тази насока – присъединете се към отбелязването на Европейския месец на многообразието!

Европейският месец на многообразието цели да подобри осведомеността за ролята на многообразието и приобщаването на работното място и сред обществото в целия Европейски съюз. Месецът отбелязва усилията на организациите в насърчаването на многообразието и разнообразните екипи на работното място, както и в създаването на приобщаваща работна среда.

Прочетете повече: на уебстраницата на ЕК (EN)