Новини

Пет стратегии за поддържане на разнообразието и приобщаването като приоритет

  • от

Често се случва по време на масови смущения или кризи да осъзнаем колко сме устойчиви и как можем да се адаптираме бързо. Когато става въпрос за работното място, COVID-19 постави на изпитание както нашата устойчивост, така и способността ни за адаптация. Работейки в сферата на пътуванията, трябваше да се ориентираме бързо, да подкрепяме нашите клиенти и пътници, докато се ориентират в бързо променящата се среда и предприемат стъпки за възстановяване на нашата индустрия.

Сега вярвам, че лидерите в моя бранш и в други трябва да приложат същата креативност, за да се справят с трайните предизвикателства, които съпътстват многообразието и приобщаването на работното място (D&I).

За мен основният извод от изминалите 18 месеца е, че трябва да се справим с неравенствата в работната сила, ако искаме да изградим по-трайни, по-рентабилни и по-устойчиви организации. Но как трябва да го направим?

Разнообразната работна сила и приобщаващата култура са бизнес императив.

Доводите за D&I винаги са били ясни. Изграждането на разнообразно и приобщаващо работно място е не само правилното нещо, което трябва да се направи, но е и бизнес императив.

Прочетете повече на: уебстраницата на HR Director (EN)