Новини

Четири фирми с правилно разбиране за многообразието и приобщаването –как го постигат

  • от

Четири фирми с правилно разбиране за многообразието и приобщаването –как го постигат

5 ноември 2018 г.

Макар и с различно темпо, компаниите започват да стигат до разбирането, че дългосрочният им финансов успех в голяма степен зависи от това дали вземат предвид социалния ефект от своята дейност. В помощ на измерването на този общ социален ефект се появи класацията на „Томсън Ройтерс“ за стоте организации с най-висока степен на многообразие и най-приобщаваща политика в света за 2018 г.
Класацията се прави сред 7 000 компании от цял свят и включва екологични, социални и управленски показатели в четири основни области: многообразие, приобщаване, човешко развитие и дебати в медиите. Компаниите, които попадат в класацията, имат най-високи резултати във всички тези области.
Много от фирмите, които през годините са инвестирали в сферата на многообразието и приобщаването, бележат значителен ръст и увеличават печалбите си в резултат на това. По-долу са синтезирани елементите, които помагат на четири различни компании, заемащи предни позиции в класацията, да постигнат това.

  •  Accenture PLC: През 2017 г. компанията „Аксенчър“ наема 1 800 служители от най-различен произход, което е почти двойно увеличение, в сравнение с наетите 1 000 души през 2016 г. Делът на жените съответно се увеличава от 36 на 37% от персонала, като целта е до 2020 г. да достигне 40%. Компанията е наела и 750 ветерани и съпрузи/съпруги, които до 2020 г. се предвижда да достигнат 5 000 души.
  • „Медтроник“ успяват да създадат редица мрежи и групи в световен мащаб като източник на кадри. Сред мрежите им има такива за лица от африкански, азиатски и испаноамерикански произход, както и мрежа за жени. Броят на групите е 12, а целта им е да обединяват служителите според техните интереси и афинитет.
  • Diageo PLCКомпанията „Дайъджио“ стартира т. нар. План Ж, който е част от заложените от компанията цели за устойчиво и отговорно развитие до 2020 г. и е конкретно насочен към обществено благополучие посредством овластяване на жените. В рамките на План Ж над 315 000 жени са повишили своята квалификация, което е имало непряк благоприятен ефект върху над 1 700 000 души и подобряване на условията в техните общества в над 17 държави.

  • Gap Inc„Гап“ са създали ресурсни групи и консултативни съвети, чиято задача е да улеснят взаимното опознаване на различните култури, менторството и изграждането на добри взаимоотношения сред персонала. Компанията е разработила и отделна програма, наречена ASCEND, чиято цел е многообразие и приобщаваща среда за работната сила, създаващи условия за изграждане на бъдещи лидери от малцинствени групи, които подпомагат осъществяването на потенциала и професионалните им стремежи чрез менторство, създаване на възможности и развитие на уменията на отделните индивиди.

Прочетете повече: на уебсайта forbes.com (EN)