Новини

По-големият напредък в областта на многообразието и приобщаването е от съществено значение за възстановяването на продуктивни и устойчиви работни места

  • от

Високите равнища на многообразие и приобщаване на работното място се свързват с по-висока производителност, иновации и благосъстояние на работната сила, но все още се прави твърде малко за тяхното насърчаване, особено сред малцинствените групи, което означава, че предприятията, работниците и обществата пропускат значителни потенциални ползи.

ЖЕНЕВА (Новини от МОТ) - Един на всеки четирима души не се чувства ценен на работното си място, а тези, които се чувстват включени, заемат по-висши длъжности, сочи нов доклад на Международната организация на труда (МОТ) относно многообразието и приобщаването.

Високите равнища на равенство, многообразие и приобщаване се свързват с повече иновации, производителност и резултати, набиране и задържане на таланти и благосъстояние на работната сила. Проучването в доклада обаче установи, че само половината от респондентите твърдят, че многообразието и приобщаването са достатъчно идентифицирани и финансирани в културата и стратегията на техните работни места. Само една трета от предприятията понастоящем измерват приобщаването, въпреки че това е от съществено значение за напредъка.

Прочетете повече на: уебстраницата на МОТ (EN)