Новини

Превърнаха ли се многообразието и приобщаването на работното място в жертви на коронавируса?

  • от

Превърнаха ли се многообразието и приобщаването на работното място в жертви на коронавируса?

19 юни, 2020

Успешно справилите се с финансовата криза от 2008 година компании са на мнение, че сегашната криза около коронавируса е много по-сложна за управление. Крахът бе глобален и в частност касае финансовите потоци. Ефектите от коронавируса се разпростряха до самата същност на повечето бизнеси, а ефектите ще са още по-непредвидими. Някои компании срещнаха тотален срив в работния процес в рамките на 24 часа, докато други бяха притиснати от внезапни ръстове в потреблението на ключови стоки.

Сега, когато ситуацията започва да се стабилизира, редица бизнеси са изправени пред нуждата от реструктуриране и обновяване на приоритетите, за да се справят с дълговете и разходите си. Най-необходимите аспекти от „живота“ на компаниите излизат на преден план, а всички „пожелателни“ отпадат.

Именно затова расте и опасението, че многообразието и приобщаването ще са сред първите жертви на кризата.

Прочетете повече на: уебсайта на Irish Times (EN)