Новини

Как да насърчавате многообразието, равенството и приобщаването на работното място

  • от

Много е писано и говорено за необходимостта от по-голямо многообразие и приобщаване на работното място. Отдавна се знае, че по-същественият баланс между половете, расите и етносите в работната среда води до по-добри резултати за организациите.

Въпреки десетилетията академични трудове и препоръки обаче, компаниите все още имат да извървят дълъг път. Макар организациите да се стремят да попълнят редиците си с хора от най-различни среди и да увеличават наемането на жени и хора с увреждания, това не означава, че са преодолели присъщите им предразсъдъци.

В много случаи ръководителите не разбират истински значението на многообразието и приобщаването. Много компании спазват изискванията за наемане на служители на Комисията за равни възможности за заетост (EEOC в Съединените Американски Щати), които показват баланс на служителите на работното място. Въпреки че усилията им за изграждане на разнообразна работна сила заслужават одобрение, все още има какво да се направи, за да се реализират ползите от приобщаването.

Прочетете повече на: уебсайта HRMorning (EN)