Новини

Как жените могат да създадат многообразна система за подкрепа на работното място

  • от

Жените и малцинствените групи са по-склонни да вярват, че менторството е важна част от техните кариери. Менторството е съществено за тези групи, защото те са и в най-голям риск от така наречения синдром на самозванеца (imposter syndrome) на работното място – натрапчивото чувство за липса на принадлежност в работната среда. Независимо от това, по същия начин, по който многообразието в една организация подобрява иновациите (а с това и растежа), многообразните ментори могат да предложат на жените и малцинствените групи една различна гледна точка към компанията, подпомагайки ги да се развиват в професионален план.

Менторството окуражава тези групи да формират връзки и нови запознанства и да обменят опит с други, които не винаги разбират специфичните предизвикателства, пред които са изправени тези групи. Това може да промени и перспективата на ментора в положителна насока.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)