Новини

Как работните места могат да насърчават различните личности, ценности и нагласи

  • от

Ако работите в организация, която вярва, че многообразието може да повиши организационните резултати и благосъстоянието на служителите, имаме една тайна, която искаме да споделим с вас: въпреки това, което обикновено се твърди за многообразието, много малко организации действително са постигнали ползи чрез настоящите подходи към многообразието.

Няма съмнение, че многоообразието и достъпността на работното място имат стойност - разнообразните работни места са по-приветливи, по-продуктивни и с по-добро задържане на служителите.

Обикновено обаче за многообразието се мисли само по отношение на видимото разнообразие (например по отношение на раса, етническа принадлежност, възраст, национален произход, сексуална ориентация и културна идентичност). В действителност многообразието далеч надхвърля тези рамки.

Прочетете повече на: уебстраницата на The Conversation (EN)