Новини

Приобщаване за всички: Комисията представя план за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021-2027 год.

  • от

На 24-ти ноември Комисията представи план за действие за интеграция и приобщаване за периода 2021-2027 год.. Планът за действие насърчава приобщаване за всички, вземайки предвид важния принос на мигрантите в ЕС и обръщайки внимание на предизвикателствата, които могат да възпрепятстват участието и приобщаването на мигрантите – от новопристигналите до гражданите – в европейското общество. Планът се уповава на принципа, че приобщаващата интеграция изисква усилия както на индивидуално, така и на обществено ниво, и излага нови дейности, които надграждат постигнатото чрез предходния план за действие от 2016 год.

Вицепрезидентът за насърчаване на европейския начин на живот, Маргаритис Шинас, сподели: „Приобщаването е въплъщението на европейския начин на живот. Политиките за интеграция и приобщаване са от първостепенно значение за новопристигналите и за местните общности и подпомагат сплотеността в обществото и силната икономика. Всеки, който има правото да пребивава в Европа, трябва да има и достъп до това, което му е нужно за реализиране на пълния им потенциал, трябва да притежава правата и задълженията в нашия Съюз.

Прочетете повече на: уебстраницата на ЕК (EN)