Новини

Нова награда за насърчаване на многообразието и приобщаването в ЕС: Европейски столици на приобщаването и многообразието

  • от

Българската Харта на многообразието с радост съобщава за чудесна възможност за градове и региони в България да участват в първото издание на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.

През 2022 г. Европейската комисия ще обяви победителите на новоучредената награда „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ на церемония, чийто домакин ще бъде комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали.

Събитието ще събере на едно място политици, общински служители и представители на организации, работещи в областта на многообразието в цяла Европа, и ще отбележи началото на Европейския месец на многообразието.

Събитието ще се проведе онлайн и на живо в Брюксел на 28-ми април 2022 год. Повече информация ще бъде налична в кратък срок.

Какво представлява наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“?

Този конкурс е първото издание на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“, част от инициативата „Европейски месец на многообразието“.

С наградата се отдава признание и се награждават местните териториално-административни единици в ЕС, които активно насърчават приобщаването и многообразието и помагат за изграждането на по-добра Европа.

Конкурсът дава възможност на градовете и регионите да изтъкнат политики и инициативи, които създават по-многообразни и приобщаващи пространства за техните граждани. Тези инициативи може вече да са изпълнени или да са в процес на изпълнение.

Защо Европейската комисия ще определи Европейска столица на приобщаването и многообразието?

  • Равенството и недискриминацията са основни ценности и основни права в ЕС, залегнали в неговите Договори и в Хартата на основните права. Въпреки това дискриминацията продължава да съществува; повече от един от всеки двама европейци (59 %) смята, че дискриминацията, основана на етнически произход, е широко разпространена.
  • Всеки трети човек от африкански произход твърди, че е бил подложен на тормоз, основан на расизъм, през последните пет години. Дискриминацията срещу ЛГБТИК продължава да съществува в целия ЕС, като 43 % от ЛГБТИК са заявили, че са се чувствали дискриминирани през 2019 г.
  • Пандемията от Covid-19 също увеличи различията между половете, а жените печелят средно с 16 % по-малко от мъжете в ЕС.
  • Все още съществуват много пречки, с които хората с увреждания се сблъскват при достъпа до основни услуги, здравеопазване, образование, заетост и политически живот. И ромите продължават да се сблъскват с дискриминация, расизъм и социално изключване.

За подробности: https://eudiversity2022.eu/bg/nagradi/

 Кой може да участва?

В надпреварата за наградата може да участва всеки малък или голям град, или регион в ЕС. Ще бъдат наградени победителите в две категории: териториално-административни единици с население под 50 000 жители и териториално-административни единици с население над 50 000 жители. Ще бъде връчена и специална награда за териториално-административни единици, които насърчават приобщаването на ромите.

Събитието ще се проведе онлайн и на място в Брюксел на 28 април 2022 г. Допълнителна информация ще бъде предоставена скоро.

За конкурса за наградите „Европейски столици на приобщаването и многообразието“

Наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ отдава признание на работата, извършена от градовете или регионите в Европейския съюз за насърчаване на приобщаването и за създаването на общества без дискриминация.

Тоя дава възможност на местните органи да популяризират политики и инициативи, които създават по-многообразни и приобщаващи пространства за техните граждани. Тези инициативи може вече да са изпълнени или да са в процес на изпълнение. Наградата обхваща инициативи за многообразие и приобщаване, които са насочени към всички признаци на дискриминация (пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация), както и към пресечните им точки.

.

Кой може да кандидатства?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.