Новини

Нова стратегия за подобряване на прилагането на Хартата за основните права на ЕС

  • от

Новата Стратегия затвърждава ангажиментите за пълно прилагане на Хартата. През настоящата година Комисията ще представи годишен доклад, който обръща внимание на това как държавите-членки прилагат Хартата в избрани тематични области.

Вера Йоурова, Вицепрезидент за ценност и прозрачност подчерта: „Тази година отбелязва 20 години от създаването на Хартата – Хартата за правата на ЕС. Тя олицетворява ценностите на нашия Съюз. Хартата съдържа същите законови ценности като Конвенциите. Бих желала хората да са запознати с това към кого да се обърнат при нарушение на правата им.“

Комисарят за справедливост, Дидие Рейндерс казa: „Отскоро се наблюдават нови предизвикателства пред основните ни права; COVID-19 пандемията и рестрикциите, свързани с нея, са добър пример. Развитията, които наблюдаваме в обществото, свидетелстват за нуждата от пълно прилагане на Хартата от страна на ЕС и държавите-членки. Повече от всякога е нужно да поставим Хартата в центъра на работата ни за постигане на ефективен достъп до основните права.“

Прочетете повече на: уебстраницата на ЕК (EN)