Новини

Собствениците и старшите мениджъри имат водеща роля в насърчаването и вдъхновяването – в собствените си компании, но и в общностите в индустрията

20 февруари 2019

CSR AdviceBox и Джънкшън България представиха първото по рода си проучване върху състоянието на КСО в България. Изследването се проведе между 1ви октомври и 31ви декември 2018 г. сред ТОР 300 работодателите в България. Основните изводи от проучването са индикативни за следното: приоритетни сфери за България са отговорното консуматорство и интелигентното използване на ресурси; собствениците и старшите мениджъри имат водеща роля в насърчаването и вдъхновяването – в собствените си компании, но и в общностите в индустрията; държавата трябва да играе ролята на отговорен собственик и да прилага КСО стратегии в бизнес проектите с държавно и общинско участие; КСО експертите са ключови играчи на промяната във всяка компания, но личният им потенциал не се използва достатъчно ефективно; най-голямото предизвикателство за въвеждането на КСО политиките е липсата на човешки ресурси със знания и компетенции в тази сфера.

Прочетете повече:

На сайта на CSR Advice Box (EN)