Новини

Дотук с напразните обещания: Пет стъпки за изграждане на по-справедливо и иновативно работно място

  • от

Трудно е да се открие компания в Америка, която не претендира да насърчава многообразието поне на пръв поглед. Поради каква друга причина корпоративните гиганти избират да излъчват реклами, отнасящи се до многообразието, по време на Супер Боул или да организират дни на многообразието? Истината е, че дните на многообразието и маркетинговите политики за насърчаване на назначаването на служители с разнообразни характеристики не постигат особен качествен напредък, но също така и лишават компаниите от трансформиращите промени, характерни за наистина многообразните работни места.

Многообразието е ключово за потенциала за иновация на една компания като източник на нови перспективи към бизнес проблеми, както и опит и знания за укрепване на компанията и екипите в нея. Многообразието подпомага бизнеса.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)