Новини

Takeda отбеляза Европейския месец на многообразието

След присъединяване към Хартите на многообразието в Румъния и България, на 30 май Такеда организира посветен на многообразието уебинар за своите екипи в Румъния и България.

Лектори на уебинара бяха: Димитър Марков, Програмен директор на българския Център за изследване на демокрацията; Мария Стоянова, правен анализатор на Центъра за изследване на демокрацията, и Луиза Баняи, посланик нарумънската Харта за многообразието..

Лекторите споделиха своя опит относно значението на многообразието на работното място и как то може да повлияе положително както на отделните хора, така и на организациите. Те също така обсъдиха предизвикателствата и възможностите, които идват с насърчаването на многообразието, и как да се създаде по-приобщаваща работна среда. Уебинарът се проведе като част от Месецът на многообразието в ЕС за 2023г.