Новини

Предимствата на многообразието на работното място

  • от

Историческият напредък, постигнат с постепенното изчезване на управителните съвети, съставени изцяло от мъже, е доказателство за това, че равенството между половете се приема като сериозна част от организационната политика на компаниите. Лидерите не само дават обещания, но и ги изпълняват с действията си. Изминат бе дълъг път…

Защо това е значимо

Съществуват множество проучвания относно многообразието на работното място, но това, което си струва да споменем, е изследването на McKinsey. Докладът свидетелства, че „компании с над 30% жени на ръководни позиции превъзхождат по производителност фирми със съотношения от 10 до 30 процента, които пък се справят значително по-добре от компании с още по-нисък брой жени на ръководни позиции или такива с ръководни екипи, съставени изцяло от мъже.“

Прочетете повече на: уебстраницата на BDaily (EN)