Новини

Предимствата на многообразието на работното място

  • от

Предимствата на многообразието на работното място

29ти август 2019

Експертите са съгласни, че многообразието на работното място е равнозначно на значими предимства за бизнесите. Вземането на решения, възвращаемостта на инвестициите, навлизането в нови пазари, и иновациите се подобряват, когато малцинствата са представени в работната сила на дадена компания.

Проучване на приобщаването и многообразието на работното място под надслов “Take Action, Gain Traction: Inclusion and Diversity in the UK Workplace,, проведено от консултантската фирма Bain & Company разкри „ясна връзка между многообразието и подобрена корпоративна производителност.“ Независимо от предимствата, „приобщаването и многообразието продължават да се „изплъзват“ на много компании.“ Нежеланието на компаниите да насърчават многообразието не е логически издържано, особено когато се вземат под внимание експертните гледни точки, подчертаващи фактическите положителни страни на въвеждането на практики за насърчаване на многообразието. Според глобален доклад на консултантската фирма McKinsey&Company, компании с по-ясно изразено многообразие на раса и етническа принадлежност имат до 35% по-голяма вероятност за финансова възвращаемост над средните национални стойности за индустрията.

Прочетете повече: на уебсайта bbva.com (EN)