Новини

Факторът пол: Повече жени в ИКТ ще позволят на ЕС да постигне целите на Цифровото десетилетие до 2030 г.

  • от

Бъдещето на работата вече е тук. Пандемията, заедно с последвалите мерки за нейното ограничаване, разкри това, което много ориентирани към бъдещето организации вече знаеха. Работата може да се промени към по-добро. Професионалната среда може да бъде по-гъвкава и приобщаваща. Разширяването на използването на онлайн платформи може да улесни обогатяващите възможности за служителите да взаимодействат с колеги отвъд океана. Дружествата могат да реинвестират спестените разходи във възможности за кариерно развитие на персонала. Освен това трябва да се променят и традиционните възгледи за това как, кога и къде хората работят и изпълняват задълженията си. Тази необратима промяна е видима в големите предприятия, малките и средните предприятия, неправителствените организации и в хоум офисите на независимите предприемачи. Използването на нови технологии и онлайн платформи, заедно с повишаване на цифровата грамотност, ще гарантира, че повече хора ще имат възможност да участват на пазара на труда и да намерят смислена работа.

Екологичният и цифровият "двоен преход" ще остане сред основните приоритети на организациите в различните отрасли и сектори.

Прочетете повече на: уебстраницата на Euractive (EN)