Новини

Три фокусни области за лидерите, които градят равноправие за жените на работното място

  • от

Тъй като все повече жени стават част от работната сила или изграждат свой бизнес, организациите започват да се вслушват и да правят промени, за да отговорят на нуждите на жените служители и да ги подкрепят. Тази подкрепа е от решаващо значение, особено в светлината на всеизвестните положителни въздействия, които разнообразието може да има върху резултатите в бизнес сектора. За лидерите, занимаващи се с бизнес развитие, подпомагането на разнообразието и, по-специално, на жените на работното място, може да допринесе за осезаем растеж.

Невероятно е да се види, че през 2021 г. броят на жените изпълнителни директори в компаниите на Fortune 500 счупи рекорд, но този рекорд се равнява на само 8% от изпълнителните директори на Fortune 500, идентифициращи се като жени.

Прочетете повече на: уебсайта на Forbes (EN)