Новини

Какво наистина означава многообразието на работното място?

  • от

Многообразието е по-важно от всякога в днешната култура и на глобалното работно място.

То не означава само да виждате хора, които изглеждат различно едни от други, но и да разбирате стойността на разнообразния произход и опит в работната среда.

И така, какво означава многообразието на работното място? Какви са ползите и предизвикателствата от него? Продължавайте да четете, за да разберете какво представлява многообразието на работното място.

Какво означава разнообразие?

Когато говорим за многообразие на работното място, имаме предвид смесица от различни видове хора. Това е идеята, че са представени хора с различен произход, пол, култура, етническа принадлежност и набор от умения. Не съществува универсален подход към многообразието. Трябва да приемете различията и да сте отворени към наемането на хора извън нормата.

Организациите, които не възприемат култура на многообразие и приобщаване, често страдат от нисък процент на задържане на служителите, липса на иновации и негативна репутация на пазара. Разнообразната работна сила внася много гледни точки и набори от умения в работата. Организациите с разнообразна работна сила имат по-добри резултати, повече иновации и по-високо ниво на задържане на служителите.

Прочетете повече на: уебсайта Business Upside (EN)