Новини

Защо многообразието и приобщаването трябва да бъдат „първостепенен бизнес приоритет“

  • от

Пандемията от COVID-19 изведе на преден план поредица от „кризисни точки“ в обществото – от трудния баланс между работата от вкъщи и грижата за децата, до предоставянето на помощ на възрастни роднини. Независимо от това, „новото нормално“ разкри и колко бързо можем да се променяме при наличието на колективна мотивация за промяна. Така пандемията предоставя шанс за ново начало в много насоки.

Кели Томсън, партньор за заетостта и съпредседател на работния процес по линия на социалния пол в RPC, обяснява как пандемията носи риск да повлияе негативно на трудно постигнатия прогрес в най-разнообразни направления, но дава и възможност за многообразието и приобщаването да бъдат признати като „първостепенен бизнес приоритет“.

Преосмислянето на бизнес приоритетите не е новост в правния сектор, както е видно от бързата реакция на правните фирми във връзка с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR), който влезе в сила през 2018 год.

Прочетете повече: на уебстраницата на Legal Cheek (EN)