Присъединете се

За да станете член на Хартата за многообразието в България, моля, попълнете:

С подписването на Хартата за многообразие в България вашата компания/ организация се ангажира да прилага 7-те принципа на документа и да отчита дейностите, осъществени в тази посока, като попълва онлайн въпросник на всеки две години.
Моля, имайте предвид, че член на Хартата за многообразието е юридическото лице (компанията/ организацията), а заявител е управителят или законно представляващият компанията.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook и LinkedIn за последните развития в нашата дейност.

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.