Предимства

ЗАЩО МНОГООБРАЗИЕ?

Идеята за многообразие отразява възприемането и разбирането на всички видове разлики, които имаме помежду си. Вярваме, че всеки има своята собствена индивидуалност, за която расовата и етническата принадлежност, полът, възрастта, сексуалната ориентация и религията могат да бъдат единствено носители на стойност.

Българската Харта за многообразието изразява споделената убеденост на подписалите я страни, че многообразието е не само ключов фактор за креативността, иновацията, растежа и продуктивността, но и персонален стимул за служителите да усъвършенстват знанията, компетенциите, талантите и уменията си.

 

Понятието „многообразие“ се свързва с многото различни типове хора, съставляващи една компания. Всеки от тях има своите индивидуални и специфични особености, но в същото време споделя и общи аспекти с останалите. В по-общ план, идеята за многообразие препраща към толерантността и уважението, които дадена компания демонстрира към характерните черти на всеки индивидуален служител.

В сферата на заетостта, политиките за многообразие са устроени като огледален образ на националната популация в работния колектив на компанията и като способ, чрез който да се отчете ползата от специфичните характеристики и потенциал на всеки служител.

БИЗНЕС ПОЛЗИ

Въвеждането на проактивна политика за многообразие и включване носи значителни предимства на компаниите в няколко важни направления:

 • По-добри икономически резултати, ефективност и устойчивост;
 • Бизнес развитие - нови клиенти, международни пазари;
 • Спазване на правните норми;
 • По-висока мотивация, ефикасност и лоялност на служителите;
 • По-голяма изобретателност, адаптивност и креативност на екипите;
 • Принос за привличането и задържането на висококвалифицирани хора;
 • По-добра корпоративна репутация и разпознаваемост на бранда.

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ?

 • Сертификат за членство в Хартата за многообразието в България;
 • Лого, което да ползвате на сайта и в останалите си интернет канали;
 • Позициониране като член на Хартата в нейната интернет платформа www.diverse-eu.bg;
 • Възможност да комуникирате своите добри корпоративни практики на www.diverse-eu.bg;
 • Достъп до ресурсите на европейската мрежа от Харти за многообразието;
 • Покана за официалната годишна церемония по подписването;
 • Участие в специализирани дискусии, работни срещи и семинари;
 • Покани и преференциални цени за различни ексклузивни събития и инициативи на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ).


За да научите повече за нашата работа, моля посетете нашата FacebookLinkedIn или се абонирайте за нашия бюлетин чрез формата по-долу.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН

Бъдете информирани и активни.

Последвайте ни във Facebook и LinkedIn за последните развития в нашата дейност.

Този уеб сайт е финансиран по програма „Права, равенство и гражданство“ (2014‑2020) на Европейския съюз.

Съдържанието на уеб страницата представя гледната точка на неговите автори, които единствени носят отговорност за него. Европейската комисия не отговаря за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се в него информация.